Luật thông tin và truyền thông

Luật thông tin và truyền thông

Quý vị đang làm việc trong ngành marketing và quảng cáo? Quý vị muốn hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh của mình cũng như ngăn chặn những thiệt hại có thể sảy ra trong tương lai?

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến Luật thông tin và truyền thông như sau:

  • Tư vấn pháp lý trong quá trình chuẩn bị chiến dịch quảng cáo.

  • Tư vấn pháp lý trong trương trình cuộc thi người tiêu dùng.

  • Đánh giá các chiến dịch hoạt đồng dựa theo Luật chống cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng, pháp lý và quy định về quảng cáo, thương hiệu bản quyền.