Luật lao động

Luật lao động

Quý vị mong muốn tránh phải các lỗi phát sinh trong việc sử dụng các văn bản làm việc không phù hợp?

Quý vị đã được làm quen với những sự thay đổi mới trong luật lao động liên quan đến tái pháp điển hóa luật tư nhân chưa?

Quý vị có nhân công? Nếu câu trả lời là có thì những mẫu tài liệu hợp đồng pháp lý còn đang hiện hành và đối với quý vị đã là phù hợp hay chưa? Liệu chúng có đáp ứng được sự thay đổi pháp lý mới của quyền dân sự hay không?

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ liên quan đến luật lao động như sau:

- Thực hiện thay đổi pháp lý liên quan đến các mối quan hệ trong luật lao động đặc biệt đối với luật bảo vệ đời tư có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014.

- Chuẩn bị hợp đồng lao động và thỏa thuận về công việc.

- Chuẩn bị hợp đồng quản lý.

- Chuẩn bị thủ tục pháp lý dành cho bên sử dụng lao động hoặc người lao động trong việc thay đổi hay hủy bỏ quan hệ lao động.

- Đại diện pháp lý trong xung đột lao động trước tòa, đặc biệt xung đột về trả thù lao hoặc thủ tục pháp lý không hợp lệ (ví dụ chấm dứt việc làm, chấm dứt quan hệ lao động tức thì).

- Tư vấn các trường hợp phát sinh sảy ra ở công việc hằng ngày.