Luật dân sự

Luật dân sự

Chế định hợp đồng:

Quý vị không muốn tiếp tục phạm sai lầm trong việc chọn lựa giữa hằng chục mẫu hợp đồng chưa được kiểm chứng để sử dụng trong việc kinh doanh của mình? Hãy cho phép luật gia giúp quý vị soạn thảo hợp đồng giữa hai bên một cách chính xác, hợp pháp và rõ ràng nhất .

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý trong soạn thảo hợp đồng như sau:

- Soạn thảo tất cả các loại hợp đồng dựa theo nhu cầu của khách hằng.

- Soạn thảo những hợp đồng phức tạp phổ biến nhất dựa theo Bộ luật hiện hành của nhà nước.

- Soạn thảo những dạng hợp đồng không điển hình cho tất cả các trường hợp thường sảy ra trong cuộc sống hằng ngày.Thu hồi nợ:

Các khoản thu hồi nợ nên được xử lý từ chuyên gia. Những khoản nợ khó cũng yêu cầu chuyên môn trong ngành để giải quyết.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến thu hồi nợ như sau:

- Soạn thảo văn bản yêu cầu thanh toán khoản nợ cùng nhận định pháp lý.

- Đại diện pháp lý trước tòa trong thủ tục xét xử.

- Đại diện pháp lý đối với thủ tục thực thi và thu giữ tài sản.Luật phá sản:

Ngày càng nhiều người mắc nợ cố gắng giải quyết vấn đề của mình bằng thủ tục phá sản. Trong tình trạng không có khả năng thanh toán người mắc nợ bắt buộc phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ liên quan đến các vấn đề về mất khả năng thanh toán như sau:

- Tìm kiếm những công ty có đăng ký phá sản dựa theo yêu cầu của chủ nợ.

- Đăng ký thu hồi nợ vào thủ tục phá sản và đại diện pháp lý trong thủ tục phá sản.

- Soạn thảo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, sau đó giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đề nghị cho phép xóa nợ.

- Đại diện pháp lý cho chủ nợ lẫn người nợ trong thủ tục đòi nợ.

- Soạn thảo văn bản tuyên bố tại tòa và đại diện pháp lý trong các mâu thuẫn phát sinh có liên quan.