Luật công ty

Luật công ty

Thành lập công ty mới:

Quý vị dự định phát triển việc kinh doanh của mình bằng cách tham gia vào những công ty cổ phần? Công ty mới thành lập cần được xây dựng dựa theo yêu cầu của quý vị chứ không phải theo bản mẫu đã có sẵn. Khi thành lập công ty, quý vị sẽ trở thành nhân viên và cũng là nhà điều hành đầu tiên của chính mình. Quý vị hãy tránh rủi ro từ những món nợ không mong muốn, điều này có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh trong nhiều năm sau. Thành lập công ty mới giúp quý vị tránh được những chi phí phát sinh mà ở những doanh nghiệp cũ hay phải gánh chịu. Hậu quả của việc dùng những tài liệu không thích hợp trong văn bản đăng ký thành lập công ty có thể theo quý vị một thời gian dài và chi phí để sửa đổi chúng là không hề nhỏ.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý dành cho những nhà kinh doanh mới như sau:

- Thành lập công ty mới dựa theo yêu cầu của từng cá nhân cũng như chuẩn bị tất cả những giấy tờ liên quan.

- Trong quá tình thành lập công ty thì chìa khóa thành công đó là khách hằng - thành viên đầu tiên và cũng là người điều hành đầu tiên của doanh nghiệp.Các hoạt đông công ty:

Công ty của Quý vị cần một vài thay đổi? Quý vị đã quản lý các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật hay chưa? Quý vị có biết hết những giấy tờ bắt buộc phải đưa vào hồ sơ đăng ký kinh doanh?Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty như sau:

- Sửa đổi thủ tục thành lập công ty, đặc biệt đối với việc tái lập điều lệ của bộ luật tư pháp có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014.

- Những thay đổi khác trong văn bản công ty.

- Chuẩn bị văn bản trong việc thay đổi trụ sở, danh sách người đứng đầu công ty, thay đổi vốn thành lập cũng như mặt hằng kinh doanh.

- Gửi văn bản thay đổi của công ty tới hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn về phạm vi cũng như nội dung tài liệu liên quan đến thành lập công ty để đưa vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.Chuyển nhượng cồ phần và cổ phiếu:

Quý vị đang suy nghĩ việc mua hoặc bán công ty? Sai sót trong quá trình thay đổi quyền sở hữu công ty có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong việc chuyển nhượng công ty cũng như cổ phần như sau:

- Xử lý toàn bộ quy trình mua bán cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hoặc cổ phiếu tại công ty cổ phần theo yêu cầu khách hằng bao gồm những văn bản liên quan tới đăng ký kinh doanh.Chuyển đổi công ty kinh doanh:

Quý vị đang xem xét việc sát nhập hay chia công ty? Hãy để chúng tối giúp quý vị giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý này.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến chuyển đổi công ty như sau:

- Xử lý toàn bộ quy trình chuyển đổi công ty từ chỉnh sửa thời gian biểu tới đăng ký chuyển đổi trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.