Hồ sơ

Hồ sơ


Thạc sĩ Daniel Macek là luật sư đăng ký tại Hiệp hội Luật sư Séc từ năm 2011. Từ tháng 11 năm 2007, ông đã làm việc tại tập đoàn NSG Morison với tư cách nhân viên pháp luật. Năm 2011 ông đã đỗ trong các cuộc thi sát hạch của ngành luật, từ tháng 11 năm 2011 với vai trò Luật sư, ông quản lý văn phòng Luật của tập đoàn NSG Morison. Với vị trí này ông đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm cũng như các kỹ năng pháp lý trong kinh doanh. Daniel Macek tốt nghiệp khoa Luật, trường Đại học Tây Séc, tại thành phố Plzen. Trong thời gian học tập, với vai trò trợ lý pháp luật ông đã cộng tác với các tập đoàn Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., các văn phòng Luật. Ngoài ra, ông đã làm việc tại O2 Arena với vai trò giám đốc điều hành từ năm 2004 cho đến trước khi gia nhập tập đoàn NSG Morison. Ông là thành viên của Hiệp hội Luật sư Séc, Lions Club và rất nhiều tổ chức khác. Thạc sĩ Daniel Macek được định hình trong các lĩnh vực luật thương mại, tranh chấp và quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn hiệu thương mại.