Dịch vụ

Luật dân sự

Chế định hợp đồng:

Quý vị không muốn tiếp tục phạm sai lầm trong việc chọn lựa giữa hằng chục mẫu hợp đồng chưa được kiểm chứng để sử dụng trong việc kinh doanh của mình? Hãy cho phép luật gia giúp quý vị soạn thảo hợp đồng giữa hai bên một cách chính xác, hợp pháp và rõ ràng nhất .

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý trong soạn thảo hợp đồng như sau:

- Soạn thảo tất cả các loại hợp đồng dựa theo nhu cầu của khách hằng.

- Soạn thảo những hợp đồng phức tạp phổ biến nhất dựa theo Bộ luật hiện hành của nhà nước.

- Soạn thảo những dạng hợp đồng không điển hình cho tất cả các trường hợp thường sảy ra trong cuộc sống hằng ngày.Thu hồi nợ:

Các khoản thu hồi nợ nên được xử lý từ chuyên gia. Những khoản nợ khó cũng yêu cầu chuyên môn trong ngành để giải quyết.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến thu hồi nợ như sau:

- Soạn thảo văn bản yêu cầu thanh toán khoản nợ cùng nhận định pháp lý.

- Đại diện pháp lý trước tòa trong thủ tục xét xử.

- Đại diện pháp lý đối với thủ tục thực thi và thu giữ tài sản.Luật phá sản:

Ngày càng nhiều người mắc nợ cố gắng giải quyết vấn đề của mình bằng thủ tục phá sản. Trong tình trạng không có khả năng thanh toán người mắc nợ bắt buộc phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ liên quan đến các vấn đề về mất khả năng thanh toán như sau:

- Tìm kiếm những công ty có đăng ký phá sản dựa theo yêu cầu của chủ nợ.

- Đăng ký thu hồi nợ vào thủ tục phá sản và đại diện pháp lý trong thủ tục phá sản.

- Soạn thảo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, sau đó giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đề nghị cho phép xóa nợ.

- Đại diện pháp lý cho chủ nợ lẫn người nợ trong thủ tục đòi nợ.

- Soạn thảo văn bản tuyên bố tại tòa và đại diện pháp lý trong các mâu thuẫn phát sinh có liên quan. 

 

Dành cho nhà điều hành e-shop

Điều hành e-shop:

Quý vị có biết hết những trách nhiệm của Quy định pháp luật yêu cầu đối với nhà điều hành e-shop?

Hợp đồng của quý vị đã đáp ứng tất cả các điều lệ có liên quan đến việc kinh doanh, đặc biệt là quy định bảo vệ người tiêu dùng hay chưa?Quý vị có biết tới sự thay đổi trong luật dân sự mới bắt đầu từ 1.1.2014 trong điều khoản số 89/2012 chưa?

Quý vị có thường xuyên cập nhật và thay đổi tất cả các tài liệu liên quan đến điều khoản thương mại đang được pháp luật thay đổi hay không?

Quý vị có biết về những hậu quả có thể dẫn tới do việc không cập nhật và thay đổi theo pháp luật hiện hành chưa?Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý đặc biệt liên quan đến điều hành e-shop như sau:

- Tổng quát những nghĩa vụ pháp lý đối với nhà điều hành e-shop cho từng mặt hằng cụ thể được kinh doanh.

- Viết điều khoản thương mại và các giấy tờ có liên quan cho nhà quản lý e-shop mới.

- Kiểm tra lại điều khoản thương mại hiện tại và những giấy tờ liên quan cho nhà quản lý e-shop.

- Chuẩn bị văn bản tiêu chuẩn hóa để sử dụng trong những hoạt động pháp lý đối với kinh doanh e-shop

- Tư vấn trong các vấn đề liên quan đến pháp lý sảy ra hằng ngày với khách hằng cũng như cơ quan công quyền.

- Đại diện pháp lý liên quan đến tranh chấp và xung đột đối với người tiêu dùng hoặc với các nhà sản xuất bằng hình thức CNTT.

 

 

Luật bất động sản

Quý vị đang có ý định mua hay bán bất động sản? Quý vị cần tới luật cầm cố tài sản? Quý vị dự định thuê bất động sản hoặc cho thuê bất động sản?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý dành cho những hoạt động liên quan đến bất động sản như sau:

- Thực hiện sửa đổi pháp lý liên quan đến bất động sản.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi hợp đồng mua bán.

- Soạn thảo hoặc sửa đồi hợp đồng lưu trữ.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi hợp đồng đặt trước.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi hợp đồng cầm cố tài sản.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi văn bản hợp đồng cho thuê và cho thuê lại bất động sản.

- Dịch vụ cất giữ các nguồn tài chính và tài liệu quan trọng.

- Chuẩn bị giấy tờ cho việc đăng ký tại sở nhà đất.

 

 

Luật công ty

 

Thành lập công ty mới:

Quý vị dự định phát triển việc kinh doanh của mình bằng cách tham gia vào những công ty cổ phần? Công ty mới thành lập cần được xây dựng dựa theo yêu cầu của quý vị chứ không phải theo bản mẫu đã có sẵn. Khi thành lập công ty, quý vị sẽ trở thành nhân viên và cũng là nhà điều hành đầu tiên của chính mình. Quý vị hãy tránh rủi ro từ những món nợ không mong muốn, điều này có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh trong nhiều năm sau. Thành lập công ty mới giúp quý vị tránh được những chi phí phát sinh mà ở những doanh nghiệp cũ hay phải gánh chịu. Hậu quả của việc dùng những tài liệu không thích hợp trong văn bản đăng ký thành lập công ty có thể theo quý vị một thời gian dài và chi phí để sửa đổi chúng là không hề nhỏ.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý dành cho những nhà kinh doanh mới như sau:

- Thành lập công ty mới dựa theo yêu cầu của từng cá nhân cũng như chuẩn bị tất cả những giấy tờ liên quan.

- Trong quá tình thành lập công ty thì chìa khóa thành công đó là khách hằng - thành viên đầu tiên và cũng là người điều hành đầu tiên của doanh nghiệp.

 

Các hoạt đông công ty:

Công ty của Quý vị cần một vài thay đổi? Quý vị đã quản lý các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật hay chưa? Quý vị có biết hết những giấy tờ bắt buộc phải đưa vào hồ sơ đăng ký kinh doanh?

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty như sau:

- Sửa đổi thủ tục thành lập công ty, đặc biệt đối với việc tái lập điều lệ của bộ luật tư pháp có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014.

- Những thay đổi khác trong văn bản công ty.

- Chuẩn bị văn bản trong việc thay đổi trụ sở, danh sách người đứng đầu công ty, thay đổi vốn thành lập cũng như mặt hằng kinh doanh.

- Gửi văn bản thay đổi của công ty tới hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn về phạm vi cũng như nội dung tài liệu liên quan đến thành lập công ty để đưa vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

Chuyển nhượng cồ phần và cổ phiếu:

Quý vị đang suy nghĩ việc mua hoặc bán công ty? Sai sót trong quá trình thay đổi quyền sở hữu công ty có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong việc chuyển nhượng công ty cũng như cổ phần như sau:

- Xử lý toàn bộ quy trình mua bán cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hoặc cổ phiếu tại công ty cổ phần theo yêu cầu khách hằng bao gồm những văn bản liên quan tới đăng ký kinh doanh.

 

Chuyển đổi công ty kinh doanh:

Quý vị đang xem xét việc sát nhập hay chia công ty? Hãy để chúng tối giúp quý vị giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý này.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến chuyển đổi công ty như sau:

- Xử lý toàn bộ quy trình chuyển đổi công ty từ chỉnh sửa thời gian biểu tới đăng ký chuyển đổi trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

Luật sở hữu trí tuệ:

 

Luật bảo hộ thương hiệu:

Quý vị muốn ngăn chặn việc các đơn vị khác đăng ký bí quyết thành công của mình?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bảo hộ thương hiệu như sau:

- Tìm kiếm những thương hiệu đã được đăng lý bảo hộ trong cơ sở dữ liệu kinh doanh.

- Thông báo thương hiệu bảo hộ quốc gia, công đồng hay quốc tế tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Đại diện pháp lý trong các thủ tục pháp lý trước Cục sở hữu công nghiệp.

- Quản lý các danh mục thương hiệu được bảo hộ.Bản quyền bản mẫu:

Quý vị quan tâm đến việc liệu sản phẩm của mình có thể được bảo vệ dưới luật bản quyền bản mẫu hay không?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bản quyền bản mẫu như sau:

- Thực hiện những quy định pháp lý căn bản về bản quyền bản mẫu.

- Đánh giá khả năng áp dụng việc bảo vệ bản quyền bản mẫu ở trong từng trường hợp cụ thể.

- Tìm kiếm những bản quyền bản mẫu đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu kinh doanh.

- Đăng ký bản quyền bản mẫu tại các cơ quan có thẩm quyền.

- Đại diện pháp lý trong các thủ tục tại Cục sở hữu công nghiệp.Luật bản quyền:

Quý vị là tác giả của tác phẩm đã được đăng ký bản quyền? Quý vị dự định cho phép sử dụng bản quyển tác phẩm của mình? Quý vị có nhu cầu sử dụng bản quyền của người khác? Quý vị có thể tránh những rắc rối có thể phát sinh bằng cách sử dụng văn bản thỏa thuận về sử dụng bản quyền.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực luật bản quyền như sau:

- Giải thích nguyên tắc cơ bản về bản quyền liên quan đến sự thay đổi tái pháp điển hóa luật tư nhân.

- Soạn thảo giấy phép về bản quyền cũng như những giấy tờ liên quan.

- Đại diện pháp lý trong việc tranh chấp bản quyền trước tòa.Luật tên miền:

Quý vị đang suy nghĩ về việc đăng ký tên miền? Đã có người đăng ký sử dụng tên miền công ty trước quý vị?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tên miền như sau:

- Tổng quát về quy định đối với sử dụng tên miền.

- Đăng ký tên miền.

- Đại diện pháp lý trong xung đột hay tranh chấp liên quan đến tên miền.

 

 

Luật lao động

Quý vị mong muốn tránh phải các lỗi phát sinh trong việc sử dụng các văn bản làm việc không phù hợp?

Quý vị đã được làm quen với những sự thay đổi mới trong luật lao động liên quan đến tái pháp điển hóa luật tư nhân chưa?

Quý vị có nhân công? Nếu câu trả lời là có thì những mẫu tài liệu hợp đồng pháp lý còn đang hiện hành và đối với quý vị đã là phù hợp hay chưa? Liệu chúng có đáp ứng được sự thay đổi pháp lý mới của quyền dân sự hay không?

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ liên quan đến luật lao động như sau:

- Thực hiện thay đổi pháp lý liên quan đến các mối quan hệ trong luật lao động đặc biệt đối với luật bảo vệ đời tư có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014.

- Chuẩn bị hợp đồng lao động và thỏa thuận về công việc.

- Chuẩn bị hợp đồng quản lý.

- Chuẩn bị thủ tục pháp lý dành cho bên sử dụng lao động hoặc người lao động trong việc thay đổi hay hủy bỏ quan hệ lao động.

- Đại diện pháp lý trong xung đột lao động trước tòa, đặc biệt xung đột về trả thù lao hoặc thủ tục pháp lý không hợp lệ (ví dụ chấm dứt việc làm, chấm dứt quan hệ lao động tức thì).

- Tư vấn các trường hợp phát sinh sảy ra ở công việc hằng ngày. 

 

Luật thông tin và truyền thông

Quý vị đang làm việc trong ngành marketing và quảng cáo? Quý vị muốn hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh của mình cũng như ngăn chặn những thiệt hại có thể sảy ra trong tương lai?

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến Luật thông tin và truyền thông như sau:

  • Tư vấn pháp lý trong quá trình chuẩn bị chiến dịch quảng cáo.
  • Tư vấn pháp lý trong trương trình cuộc thi người tiêu dùng.
  • Đánh giá các chiến dịch hoạt đồng dựa theo Luật chống cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng, pháp lý và quy định về quảng cáo, thương hiệu bản quyền.